Ο Καθηγητής κ. Γ. Αυλωνίτης, απαντά στις ερωτήσεις του Look4Studies για τις προοπτικές του Marketing στην Ελλάδα


Marketing Strathclyde Greece AvlonitisΟ Καθηγητής κος Γεώργιος Αυλωνίτης, Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ και Visiting Professor του Strathclyde University απαντά στις ερωτήσεις του Look4Studies.com για τις προοπτικές του Marketing στην Ελλάδα, καθώς και για το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Marketing του University of Strathclyde που θα λειτουργήσει στην Ελλάδα από το IMS College το Σεπτέμβριο του 2017.

Με βάση την πολυετή εμπειρία σας ως Καθηγητής Μάρκετινγκ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, μιλήστε μας για τις σπουδές στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Ποιες οι προοπτικές του Marketing στην Ελλάδα;

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον ο προσανατολισμός στην αγορά και η εστίαση στον πελάτη αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία μίας επιχείρησης. Σε αυτή τη βάση, το Μάρκετινγκ, ως μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες της επιχείρησης και ως ένας ευρύς επιστημονικός χώρος, επηρεάζει αποφασιστικά όχι μόνο την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης αλλά και τη συνολική οικονομική δραστηριότητα από μακροοικονομική σκοπιά. Η εφαρμογή της επιστήμης του Μάρκετινγκ μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία αποδοτικών παραγωγικών επενδύσεων, στον εκσυγχρονισμό των ελληνικών επιχειρήσεων, στη μείωση του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και στη συνολική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Για παράδειγμα, η ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής επιχειρηματικότητας μπορεί να αποτελέσει την αιχμή της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, καθώς εξαγωγές σημαίνουν δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, εισροή συναλλάγματος, μείωση του εμπορικού ελλείμματος και πολλαπλασιαστικά οφέλη σε διαφόρους τομείς της ελληνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό οι προοπτικές του Μάρκετινγκ στην Ελλάδα είναι ευοίωνες. Επίσης,  οι ραγδαίες τεχνολογικές αλλαγές που συντελούνται σε επίπεδο οικονομίας και κοινωνίας, καθώς και η ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη δημιουργούν ένα ιδιαίτερα προκλητικό και δυναμικό πεδίο με ευκαιρίες στις οποίες και πάλι το Μάρκετινγκ παίζει σημαντικό ρόλο.

Από το Σεπτέμβριο του 2017 θα λειτουργήσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in Marketing του University of Strathclyde. Πείτε μας μερικά λόγια για το πρόγραμμα.

Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει 7 μαθήματα κορμού, 4 μαθήματα επιλογής, τα οποία οι φοιτητές θα πρέπει να επιλέξουν από τα 9 προσφερόμενα, και την υποβολή διπλωματικής εργασίας.

Στα μαθήματα κορμού περιλαμβάνονται το Στρατηγικό Μάρκετινγκ, η Διοίκηση Σήματος – Brand, η Συμπεριφορά Καταναλωτή και η Έρευνα Μάρκετινγκ, ενώ στα μαθήματα επιλογής περιλαμβάνονται το Εξαγωγικό Μάρκετινγκ, το Τουριστικό Μάρκετινγκ, η Διοίκηση Πελατολογίου κ.λπ.

Το Πρόγραμμα θα στηρίζεται σε ένα υψηλού επιπέδου διδακτικό προσωπικό με πλούσιο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο και μεγάλη επαγγελματική πείρα, το οποίο κάνει χρήση των πλέον σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης, αξιοποιώντας τις εξελίξεις της επιστήμης του Μάρκετινγκ παγκοσμίως. Θα πρέπει να τονιστεί ότι στο Πρόγραμμα θα διδάσκουν καθηγητές του Τμήματος Μάρκετινγκ του Πανεπιστημίου Strathclyde, στο οποίο ανήκω και εγώ, οι οποίοι θα έρχονται γι’ αυτόν το σκοπό στην Αθήνα, ενώ θα υπάρχει και η υποστήριξη από τοπικούς καθηγητές (Local Tutors) που διαμένουν στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος στο Μάρκετινγκ.

Για να επιτευχθούν οι εκπαιδευτικοί στόχοι του Προγράμματος, χρησιμοποιούνται οι πλέον σύγχρονες, καινοτόμες και πρωτοπόρες μαθησιακές πρακτικές για ενήλικες. Στο Πρόγραμμα έχουν ενσωματωθεί μέθοδοι εκπαίδευσης όπως:

Μελέτες Πραγματικών Περιπτώσεων (Case Method), που αναπτύσσουν την αναλυτική και συνθετική σκέψη των συμμετεχόντων στην επίλυση προβλημάτων Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας που καλούνται να διαχειριστούν τα σημερινά στελέχη.
Παιχνίδια Προσομοίωσης (Business Games), τα οποία, μέσω τής χωρίς ρίσκο λήψης αποφάσεων σε ένα προσομοιωμένο περιβάλλον, προάγουν τον πειραματισμό και την καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων των στρατηγικών και τακτικών κινήσεων που αναλαμβάνονται σε επιχειρησιακό επίπεδο.
Executive Workshops, εκδηλώσεις στις οποίες ηγετικά και καταξιωμένα στελέχη του Μάρκετινγκ και της Επικοινωνίας από την αγορά αναλύουν και παρουσιάζουν επίκαιρα θέματα άμεσου ενδιαφέροντος ενισχύοντας τις μαθησιακές εμπειρίες.
Εξειδικευμένα μαθήματα, που αποσκοπούν στην ανάπτυξη ικανοτήτων των φοιτητών σε θέματα όπως:

  • ανάλυση επιχειρηματικών καταστάσεων και συνεργασία με επιχειρηματικά  στελέχη,
  • σχεδιασμός, οργάνωση, ανάληψη και αξιολόγηση ενός πολύπλοκου έργου,
  • αποτελεσματική παρουσίαση έργου κ.λπ.

Σε ποιους απευθύνεται;

Το Πρόγραμμα προσφέρεται είτε με τη μορφή Full-time, πλήρους φοίτησης, με διάρκεια 1 έτος, είτε με τη μορφή Part-time, μερικής φοίτησης, με διάρκεια 2 έτη.

Το τμήμα πλήρους φοίτησης απευθύνεται σε απόφοιτους ελληνικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμων του εξωτερικού αναγνωρισμένων από το ελληνικό κράτος, με αναλυτική σκέψη και ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα Αγγλικά, με δυναμική προσωπικότητα και με προοπτικές επιτυχούς σταδιοδρομίας στους επιστημονικούς χώρους του προγράμματος.

Το τμήμα μερικής φοίτησης απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε θέση ευθύνης και δυναμική προσωπικότητα, που επιθυμούν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο, καθώς και τις επαγγελματικές τους ικανότητες, για να επιτύχουν τις υψηλότερες διακρίσεις στη σταδιοδρομία τους.

Ποια τα οφέλη του συγκεκριμένου προγράμματος;

Σύμφωνα με όλες τις δημοσιευμένες έρευνες, η ζήτηση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό στελεχών στους χώρους του Μάρκετινγκ, των Πωλήσεων και της Επικοινωνίας παραμένει έντονη. Έτσι, ο απόφοιτος του Προγράμματος θα διαθέτει ένα «παγκόσμιο διαβατήριο» από ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο για την παγκόσμια αγορά εργασίας. Με τις γνώσεις και τις δεξιότητες που θα έχει αποκτήσει με τη φοίτησή του στο Πρόγραμμα, θα μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία στις προσφερόμενες θέσεις εργασίας στα γνωστικά αντικείμενα του Μάρκετινγκ, των Πωλήσεων και της Επικοινωνίας.

Με ποια κριτήρια θα ήταν χρήσιμο κατά τη γνώμη σας να γίνεται η επιλογή του προγράμματος σπουδών από τους υποψήφιους; 

Πιστεύω ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψιν μια σειρά κριτηρίων όπως: τα προσφερόμενα προγράμματα, το έργο των καθηγητών, την υλικοτεχνική υποδομή, ακόμη και τις επαγγελματικές προοπτικές των αποφοίτων. Αυτοί είναι οι βασικοί πυλώνες αξιολόγησης των πανεπιστημίων από διεθνείς οργανισμούς αξιολόγησης και πιστοποίησης.

Είμαι πολύ ευχαριστημένος που συνέδεσα και συνδέω την πανεπιστημιακή μου καριέρα με δύο από τα καλύτερα πανεπιστήμια στην Ευρώπη, το ΟΠΑ και το Πανεπιστήμιο του Strathclyde, σύμφωνα με διεθνείς κατατάξεις. Ειδικότερα, το Πανεπιστήμιο του Strathclyde με τις τρεις πιστοποιήσεις AMBA, EQUIS και AACSB ανήκει σε μια πολύ μικρή ομάδα 77 πανεπιστημίων σε όλο τον κόσμο που έχουν αυτήν την τριπλή πιστοποίηση και αναγνώριση, και βέβαια είναι το μοναδικό τριπλά αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.

Και τέλος, τι θα συμβουλεύατε έναν νέο που ξεκινά σήμερα την καριέρα του;

Σε ένα περιβάλλον που αλλάζει πιο γρηγορά από ποτέ, η ανάπτυξη ικανοτήτων από μέρους των νέων είναι τελείως απαραίτητες για τη επιτυχημένη πορεία τους στις μεταβαλλόμενες αγορές. Οι νέοι πρέπει όχι μόνο να κατανοούν τις σύγχρονες τάσεις όπως ελαστικές πρακτικές εργασίας, διαπολιτιστική συνείδηση κλπ., αλλά και να τις αντιλαμβάνονται εγκαίρως ώστε να μπορούν να προσαρμοστούν και να λειτουργούν αποτελεσματικά. Θα πρέπει επίσης να μάθουν να σκέφτονται “out of the box” και να συνειδητοποιήσουν ότι η μαγική λέξη καινοτομία, που τόσο πολύ ακούγεται στις μέρες μας, είναι συνάρτηση της χρήσης της τεχνολογίας, της εξωστρέφειας και της δικτύωσης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *